Skip to main content

Svenska Trygghetslösningars koncept är framtaget där fokus legat på att underlätta och göra valet av säkerhetsbolag till en smidig process.

 

Säkerhet är en så pass viktig del och därför har vi tagit fram ett förfarande som är så likt som möjligt det man är van vid där hemma – men med vissa skillnader.

Projektering och installation av ditt larmsystem sker av svensktalande personal och all dokumentation och villkor är på svenska.

Larmsystemet är uppkopplat till larmcentral i Sverige. Vid händelse av larm blir ni kontaktade av larmoperatörer som vägleder er igenom hela händelseförloppet.

Ni kan styra ert larmsystem på distans via vår app som ger er möjlighet att till- och frånkoppla, kontrollera bilder, se händelser samt skapa tillfälliga koder om någon ska passa bostaden.

För service, support eller tekniska frågor är vi alltid bara ett samtal bort.

För mer information om hur du kan säkra upp ditt boende i Spanien kontakta oss nu!

 +46 40 – 15 07 68 eller kundservice@stl.nu

Direktkontakt till vår representant i Spanien:

Simon Sully Schultz, Country Manager Spain

+34638200516 / +46 76 881 87 30 eller simon.sullyschultz@stl.nu