Skip to main content

Vi hanterar dina uppgifter säkert

Skydd av personuppgifter spelar en central roll hos oss på Svenska Trygghetslösningar AB. Insamling och hantering av personuppgifter är en förutsättning för oss för att kunna leverera en så bra och säker trygghetslösning som möjligt för dig som kund. Din trygghet är av största vikt för oss och det är viktigt för oss att du även känner dig trygg i vår hantering av dina uppgifter. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter hanteras korrekt och inte hamnar i obehöriga händer.

Vi (Svenska Trygghetslösningar AB) samlar in och hanterar personuppgifter om dig som blivande kund, befintlig kund eller om dig som varit kund hos oss. All insamling, hantering, lagring och överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och görs på någon av följande rättslig grund; samtycke; avtal; intresseavvägning; rättslig förpliktelse.

För dig som kund kan uppgifterna vi samlar in delas upp i två; kunduppgifter och anläggningsuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

I samband med att du blir kund hos oss samlar vi in personuppgifter så som: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, legitimationsuppgifter, vanor och boende- och levnadssituation. Insamlingen och hanteringen av informationen vi samlar in i det här skedet är för att kunna ingå avtal med dig, installera er trygghetslösning samt leverera våra tjänster enligt dina önskemål. Den rättsliga grunden för den typen av insamling och hantering är samtycke och avtal. Informationen används vidare för att kunna identifiera dig som kund eller användare, administrering och fakturering (även inkasso), säkerställning av drift, teknisk support och service av er trygghetslösning.

Anläggningsuppgifter är personuppgifter som kan härröras till ditt tidigare eller kommande köp av våra produkter eller tjänster. I samband med leveransen av din trygghetslösning samlar vi in uppgifter om dig och de personer du uppger som kontaktpersoner vid utlöst larm. Uppgifter som samlas in vid installationen av ditt larmsystem kan vara anläggningsuppgifter (inklusive antal komponenter och komponenttyper, namn på kontaktperson(er) och telefonnummer vid utlöst larm, eventuella verifieringsuppgifter (ID-kod), tekniska data för larmkommunikation (ex. sändarformat) samt åtgärdsplan. Den rättsliga grunden för den typen av insamling och hantering är samtycke och avtal.

För att kunna tillhandahålla och leverera våra larmtjänster, Trygghetsavtal eller Serviceavtal, sker en löpande hantering och insamling av både personuppgifter och anläggningsuppgifter. Insamlingen är en förutsättning för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser för ingånget avtal med dig samt för att kunna leverera våra tjänster, fullfölja vårt avtal med dig, ge teknisk support, fakturering (även inkasso och kreditkontroll). Insamlingen av personuppgifter kan då handla om betalningshistorik, telefonnummer, adress (där trygghetslösningen är installerad), förfrågan till kundtjänst, ändrad boende- eller levnadssituation samt vanor. All kommunikation du har med oss, per telefon, per mail, post, vid fysiska möten, loggas i vårt kundsystem. Telefonsamtal kan komma att spelas in. Informationen lagras och hanteras i syfte att kommunicera med dig som kund samt för att kunna tillhanda våra tjänster och ge återkoppling på eventuella frågeställningar från er. Den rättsliga grunden för den typen av insamling och hantering är avtal och intresseavvägning.

Den löpande insamlingen av anläggningsuppgifter kan handla om tekniska data, användarhistorik, ärendehistorik, uppgifter om från- och tillkoppling (metod för från- eller tillkoppling, användare, tid och datum) larmanläggningens status (däribland från- eller tillkoppling och funktionalitet, GSM-, GPRS- och/eller bredbandstäckning), larmkommunikation (verifieringsbilder vid utlöst larm, åtgärder, kontakt med av er angivna kontaktpersoner, ärendebeskrivning samt ärendehistorik). Informationen används för larmåtgärder, uppföljning/återkoppling vid utlöst larm, teknisk support, utveckling av våra tjänster, felsökning, kvalitetsarbete och utbildning.

Insamlade person- och anläggningsuppgifter används, anonymiserat när det är möjligt, vidare för utveckling av våra tjänster och produktutbud, statistikändamål, uppföljning, utbildning samt kvalitetsarbete. Vi kan även komma att kontakta dig som kund för marknads- och kundundersökningar där deltagande alltid är frivilligt.

Insamlade personuppgifter kan komma att användas för marknadsföringsändamål. Den insamlade informationen som i sådant fall används är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt information om din köphistorik, användning av trygghetslösning, intressen och vanor. Du som kund hos oss kan komma att bli kontaktad för framtida erbjudanden om nya produkter eller tjänster baserat på de personuppgifter vi samlat in om dig. Vi kommer inte att kontakta dig för marknadsföringsändamål om du valt att avregistrera dig från den typen av kontakt från oss. Du kan när som helst kontakta oss via e-post på info@stl.nu eller via kontaktformuläret på vår hemsida www.stl.nu och meddela att du inte längre är intresserad av att ta del av våra erbjudanden om nya produkter eller tjänster.

Vi samlar även in personuppgifter från tredje part

Om du som kund vill rekommendera våra produkter eller tjänster till någon annan samlar vi in följande om dem du rekommenderar: namn, adress, kontaktuppgifter (e-post eller telefon). Hanteringen av personuppgifter i fallet som avses sker med förutsättning att du informerat dem du rekommenderar om vår integritetspolicy. Den rättsliga grunden för hanteringen ovan är avtal.

I syfte att leverera vissa delar av våra tjänster kan vi komma att överföra person- och anläggningsuppgifter till tredje part och endast till av oss utsedda personuppgiftsbiträden med vilka vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur lagring, hantering och användning får gå till. Detta innebär för dig som kund att de uppgifter du lämnat till oss och som vi själva samlat in om dig överförs till, hanteras av och lagras på ett säkert sätt hos våra personuppgiftsbiträden. Vi för exempelvis över de person- och anläggningsuppgifter till larmcentralen som krävs för att leverera våra larmtjänster.

Vi, eller våra personuppgiftsbiträden, lagrar och hanterar person- och anläggningsuppgifter om dig så länge du är kund hos oss för att kunna säkerställa leveransen av våra produkter och tjänster enligt vår integritetspolicy. All lagring av personuppgifter sker inom EES eller inom land med likvärdig eller motsvarande lagstiftning avseende dataskydd.

Du har rätt att veta vilka uppgifter om dig vi har samlat in, hur dina personuppgifter används, att de är korrekta, att de raderas, begränsning av behandling, att invända mot användning samt att föra över dina personuppgifter från oss till annan leverantör. Skulle du ha någon invändning eller vill förmedla något klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta då datainspektionen via www.datainspektionen.se.

Har du några frågor eller vill ha något förtydligande om hur Svenska Trygghetslösningar AB som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter kan du använda våra kontaktformulär på www.stl.nu eller maila oss direkt via info@stl.nu.